Europea d'investigacions

Investigació i seguretat a Sant Cugat del Vallès

Investigació i seguretat

Seguretat davant situacions de risc

Deixi la investigació i la seguretat en mans de professionals

A Europea de Investigaciones oferim als nostres clients:

- Assessorament i planificació estratègica, tant a l'àmbit professional com al personal, davant situacions crítiques.

- Recolzament a la seguretat personal i corporativa. Protegeixi's de determinades situacions o problemàtiques de risc mitjançant les nostres tècniques:

    • Contravigilàncies
    • Informació
    • Instal.lació de sistemes de gravació ocults
    • Relació amb els Cossos i Forces de Seguretat
    • Detecció d'intercepcions telefòniques i ambientals

- Consultoria de seguretat mitjançant l'empresa participada EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERALES, S.L.