Europea d'investigacions

Investigació empresarial

Investigació empresarial a Sant Cugat del Vallès

L'ajudem a combatre el frau

Oferim un ampli servei de recerca empresarial a Sant Cugat del Vallès

El frau és tota acció contrària a la veritat pel benefici propi que perjudiqui a un altre, sigui amb intenció de detriment o com a profit d'un error aliè.

A Europea de Investigaciones hem après amb l'experiència que les empreses poden generar amb la seva activitat disposicions fraudulentes. Nosaltres l'ajudem a prevenir i detenir el frau amb una adequada planificació amb informació.

El frau pot prendre diferents formes i provenir de qualsevol nivell de l'organigrama d'una empresa. No obstant això, podem afirmar estadísticament quins són les formes més habituals:

 • Baixes fingides
 • Sortides no justificades
 • Rendiment laboral
 • Ús indegut del material de l'empresa (màquines, eines, telèfon, estris, etc.)
 • Furts
 • Robatoris
 • Apropiacions indegudes
 • Conductes deslleials
 • Infiltracions de la competència
 • Fugides d'informació
 • Sabotatge
 • Boicots
 • Sinistres
 • Difusió de rumors falsos
 • Percepció de comissions
 • Falsificació i alteració d'informes
 • Negocis particulars amb competència deslleial
 • Anomalies amb el transport
 • Alteració de documents comptables
 • Intrusisme
 • Competències il.lícites o deslleials
 • Extorsions
 • Espionatge industrial

En resposta a tots aquests problemes, Europea de Investigaciones realitza els següents serveis:

 • Informes pre-laborals
 • Seguiments
 • Controls
 • Aportació de proves audiovisuals i documentals
 • Investigació de persones i empreses
 • Protecció de la informació
 • Contraespionatge
 • Inspeccions telefòniques i ambientals
 • Localització de persones i béns
 • Estudis grafològics
 • Peritatges cal.ligràfics
 • Infiltracions
 • Instal.lació de sistemes de gravació ocults