Europea d'investigacions

Ciberinvestigació

Ciberinvestigación

Detecció, investigació i tractament d'incidents i informació en entorns digitals.

Oferim solucions preventives i reactives a qualsevol problemàtica o incident en entorns digitals.

Actuem a quatre grans àrees:

 Frau i incidents (interns i externs)

Suplantació d'identitat

Ciberassetjament i anonimat

Localització d'informació en Internet (Tècniques OSINT)